Aanmelding en Werkwijze

Aanmelding voor coaching, therapie, begeleiding door Kidsemotion® is mogelijk door het invullen van het contactformulier op de website, per e-mail of telefonisch.

Na dit eerste contact stuurt Kidsemotion® per e-mail het intakeformulier toe.

Deze wordt door ouders of volwassene (bij volwassenconsult) volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend (of ondertekenen tijdens eerste consult) gemaild naar Kidsemotion®. Hiermee wordt een verbinding in een de vorm van een zorg- en begeleidingstraject met Kidsemotion®aangegaan.

Er wordt een afspraak voor een intakegesprek gemaakt. Tijdens het intakegesprek wordt uitgebreide inventarisatie van hulpvraag en zorgbehoefte gedaan. Vervolgens wordt het traject en het zorgplan besproken. Tussentijds wordt geëvalueerd naar welbevinden en behalen en nakomen van doelen en afspraken. De praktijk leert wat nodig is en wat dient te worden bijgesteld.

De kracht van Kidsemotion® is het leveren van maatwerk, voor een ieder wordt zorg op maat verleend. Dat betekent dat in plaats van een werkwijze of protocol de zorgbehoefte van de cliënt ten allen tijde centraal staat. Kidsemotion® geeft de voorkeur aan samenwerking met school, werk, specialisten, therapeuten, artsen die al zijn ingeschakeld of worden ingezet voor en tijdens het zorgtraject bij Kidsemotion®.

Klik hier voor de algemene voorwaarden van Kidsemotion®.