Dat hoogbegaafden vaak goede cijfers halen, leren vanzelf gaat, het is één van de grootste valkuilen rondom de kennis van wat hoogbegaafd zijn betekent

De periode rondom de Cito-toetsen. Kinderen worden voorbereid, in meerdere of mindere mate, op wat komen gaat. Het is hét moment om te kijken wat je al hebt geleerd en wat je nog zou kunnen leren. Toch?

Maar waarom is er dan toch vaak zoveel gedoe rondom het Cito-circus? In de media, op school, bij de kinderen en ouders. Een goede Cito-score is verre van vanzelfsprekend voor veel hoogbegaafden. Daar raken ze vaak van in de war en anders hun ouders wel. Ik sta er echt van te kijken hoeveel er getwijfeld wordt. Is dit kind dan wel zo pienter? Waarom dat slechte resultaat voor begrijpend lezen?
Wat gaan we eraan doen? (nog meer oefenen, nog meer frustratie.)
Toch maar een jaartje over doen..nog meer herhaling..

In mijn coaching praktijk is altijd een piek in aanmeldingen te zien rondom Cito-toetsentijd. Niet alleen de kinderen ervaren spanning, ook de ouders en leerkrachten. Mensen komen op gesprek omdat de score niet best is of er zijn veel prikkels, boosheid en frustratie. Natuurlijk hebben die twijfel en onrust hun weerslag ophet kind.

Bij ons thuis proberen we er zo relaxed mogelijk mee om te gaan, en de school van onze kinderen ook. Geen brieven mee naar huis die aangeven wat je nog kunt oefenen, gelukkig. Onze jongste zoon heeft één lagere score op zijn Cito: voor spelling. Hij kan niet bevatten, dat iets simpels als spelling niet blijft hangen. Hij vertelt: ‘Ik heb de basis niet kunnen leren, het is niet in mijn hersenen blijven hangen en daarom kan ik het nog steeds niet toepassen.’ Hij wil weten hoe het komt en zal pas rust hebben als er alles aan is gedaan om dat te achterhalen. Samen met een orthopedagoog gaan we kijken wat mogelijke oorzaken kunnen zijn. Die vraag komt echt vanuit hemzelf, en samen met school hebben we besloten dat het goed is om daar aandacht aan te besteden.

Ik merk dat het voor hem ontzettend belangrijk is dat hij positief wordt gecoacht. Vanuit school, thuis en zijn omgeving. Thuis geven we onze kinderen liefde en vertrouwen in wie ze zijn.

Inmiddels heb ik geleerd dat het onmogelijk is om tegelijk moeder en coach van je eigen kind te zijn. Wat een rust en plezier geeft het ons beiden, dat hij af en toe bij een collega-kindercoach mag langskomen! Ik mag zijn moeder zijn, met alle emoties en de onvoorwaardelijke liefde die daarbij hoort.

In mijn overtuiging is het een cadeau in de vorm van opvoeding aan je kind dat hij of zij mag zijn wie hij is, met of zonder (veel of een beetje) hulp van buitenaf. Het is voor jou en je kind enorm waardevol om terecht te kunnen bij iemand die je vertrouwt, bij wie je op je gemak bent en met wie je dingen kunt delen. Een bezoek aan een coach kan een mooie manier zijn om te ontdekken welke talenten en eigenschappen jouw kind bezit en kan inzetten. Die talenten kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld een toets, of bij de motivatie om iets te leren wat lastig of niet interessant is. Of om zijn eigen autonome leermanier te ontdekken. Uiteindelijk is er oneindig veel te ontdekken. Samen op zoek gaan naar die talenten en ze leren inzetten, dat is zo waardevol.

Veel prachtige kenmerken – zoals:

Creativiteit
verantwoordelijkheid
een autonome manier van denken en doen
rechtvaardigheidsgevoel
humor
motivatie en ‘eigen wijsheid’ – worden helaas niet getoetst.

Weet dat jouw kind heel veel mooie talenten en eigenschappen bezit! Als je dat ziet en daarin meebeweegt, kunnen jullie samen een lange neus maken naar alle toetsen en scores die er zijn.

Veel plezier met het genieten van je prachtige kind en jullie unieke verbinding!