Wat is hoogbegaafdheid?

Hoogbegaafdheid kan zich naast een hoge intelligentie uiten in:

 • hooggevoeligheid
 • sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • perfectionisme
 • bedenken van eigen, diverse mogelijkheden, oplossingen en uitkomsten
 • creatief denkvermogen
 • artistieke vaardigheden in schilderen, theater, computer
 • kritisch zijn
 • veel vragen stellen
 • leiderschapskwaliteiten
 • grote gedrevenheid in iets wat de interesse heeft

Of en in welke mate genoemde kenmerken zich uiten is afhankelijk van het karakter en deze omgevingsfactoren:

 • gezin
 • school
 • ontwikkelingsgelijken

De omgeving speelt een onmisbare en waardevolle rol om de aanleg in talenten tot uiting en ontwikkeling te laten komen.

Veel voorkomende kenmerken van hoogbegaafdheid

 • ongekend grote woordenschat
 • spreken in volzinnen
 • sterke gedrevenheid in iets wat de interesse heeft
 • vasthouden aan eigen overtuiging in positieve en negatieve zin
 • oneindige waarom vragen
 • moeite met fouten maken
 • groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • rijk en intensief gevoelsleven
 • gevoelige zintuigen
 • snel verbanden zien
 • brede interesse
 • houd van experimenteren van allerlei ideeën en toepassingen
 • minder uitleg nodig bij basisvakken dan leeftijdsgenoten
 • leert zich graag en snel ‘eigen’ dingen aan
 • enorm goed geheugen
 • houd van organiseren
 • houd als peuter van denkbeeldige speelkameraadjes en voorstellingen
 • fantasierijk
 • eigen gevoel voor humor en woordgrapjes

Des te hoger het niveau, des te meer is van belang:

 • hoe ontwikkelt het kind zich op: sociaal-, emotioneel- en onderwijsgebied?
 • wat is de manier van denken en manier van leren?
 • hoe zit het met prikkelgevoeligheden?