Hoogbegaafde kinderen thuis en in het onderwijs

Als de statistieken kloppen zit in iedere klas minimaal één hoogbegaafde leerling. De vraag is echter, hoeveel leerlingen zouden er zijn die kenmerken hebben waarbij zij begeleiding nodig hebben? In een klas met zeer diverse leerlingen vraagt het heel wat van een leerkracht om een ieder de begeleiding te geven die nodig is.

Specifieke begeleiding en coaching vanuit Kidsemotion is zowel thuis als in het onderwijs mogelijk. In het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. Graag werk ik samen met ouders en school om te kijken wat nodig is. Ieder heeft zijn eigen kennis en specialisaties, graag voeg ik al die elementen samen, zodat we samen sterk staan.

Onderstaand een overzicht van ervaringen in de begeleiding en coaching.

 • het kind is op school heel anders dan thuis
 • boosheid, woedeaanvallen, verdriet
 • angsten
 • leren omgaan met heftige gebeurtenissen, ziekte, ongeluk en overlijden
 • niet begrepen worden, anders voelen
 • twijfels; ben ik echt wel zo slim?
 • onrust, geen puf, of juist overactief
 • slecht slapen, moeilijk in slaap komen
 • leerkrachtbegeleiding voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
 • leerkrachtbegeleiding rondom hooggevoeligheid in de klas
 • moeite met plannen en/of eigen initiatieven tonen
 • ‘ik kies voor mijn boek lezen of een spelletje doen in plaats van de verrijkingsmap of moeilijke opdrachten’
 • school is saai
 • pesten
 • al die herhalingen! Alsof ik dat nog niet doorheb!
 • slechte of wisselende CITO scores die te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling
 • net doen alsof alles koek en ei is op school…maar thuis!
 • moeite met bepaalde vakken, taal, lezen, spelling
 • kinderen die compleet zijn vastgelopen op school