Misvatting: een hoogbegaafd kind heeft een snel leervermogen…

Twee gesprekken van alleen al vandaag brachten me op het idee voor de titel van dit blog. Een hoogbegaafd kind heeft een snel leervermogen. Met andere woorden: er is duidelijk sprake van hoogbegaafd zijn, als het kind het in één keer ziet, weet, bedenkt en toepast.

Bijvoorbeeld met een klas vol kinderen is er dat ene kind, die het altijd weet. Je herkent het wel van vroeger: als eerste de vinger omhoog, voordat jij door had dat er überhaupt een vraag door juf of meester werd gesteld, want je zat met je gedachten bij een overvliegende Vlaamse Gaai, wie zag hem nog meer? Even kijken, oh een vraag, ja hoor Wim zit alweer met zijn vinger in de lucht. Altijd Wim of Bert. Eén van die twee of beiden. Wist je van tevoren. Als er toen al een Plusklas was geweest, zaten ze er zeker bij, typisch hoogbegaafd. Een en een is twee, duidelijke Plusklassers.

Maar is dat wel zo? Is dat wat maakt dat je hoogbegaafd bent?

Het antwoord is: nee! Het is een van de vele misverstanden rondom hoogbegaafd ZIJN en als ik het gewoon in mijn eigen woorden uitdruk: het klopt niet en het is kortzichtig en ongenuanceerd! Typisch een uitspraak van iemand die zijn bek ook maar een duw geeft. Die komt van mijn man, ik kan het ook niet helpen.

Zojuist sprak ik een meisje, hartstikke hoogbegaafd. Ze vertelde me dat ze dingen echt niet in één keer snapt. Ze begrijpt ook niks van die kinderen die na de uitleg meteen starten, ‘kan ik echt niet hoor’, ik zit dan nog van: ‘huh, waar gaat dit over’?

Gelukkig zit zij op een school met in verhouding veel hoogbegaafden. De directrice begeleidt ze persoonlijk. Juist die persoonlijke begeleiding en aandacht, maakt dat de meeste hoogbegaafden het hier op school ‘goed’ hebben.

Helaas is dat voor veel kinderen anders. Zij hebben niet die school of coach getroffen die hen begrijpt, naar ze luistert en kan uitleggen hoe het bij hen werkt. Dàt is wat het verschil maakt.

Als je jezelf begrijpt, begrijp je de reactie van de ander beter. Met de nadruk op beter. Begrijp je de ander en jezelf helemaal? Ik weet het niet, het is en het blijft voor een deel ongrijpbaar, onbegrijpelijk wellicht. Het diepe, verre, brede, oneindeloze denken maakt het ingewikkeld. Het wordt tijd dat meer mensen durven gaan geloven in hoogbegaafd zijn. De waardevolle, krachtige kant van hoogbegaafd ZIJN: het intense leven en beleven, daar mag echt veel meer aandacht voor komen.

Heb jij als ouder, professional ervaringen met misvattingen rondom hoogbegaafd zijn? Laat het me weten: marina@kidsemotion.nl. Ik verzamel deze informatie en verhalen voor het delen van kennis, inzicht en ervaring met andere professionals om hoogbegaafd ZIJN minder ingewikkeld, bekender te maken, zodat veel meer hoogbegaafden gezien en gehoord worden.